Laor

КОВИД-19: Како се става и отстранува опремата за лична заштита (ОЛЗ)

Ова е водич за здравствени работници кои се вклучени во активности за нега на пациенти во здравствени установи. Целта на курсот е да се прикаже типот на орепма за лична заштита која е потребна за истите соодветно да се заштитат.

Exit mobile version