Rreth nesh

IPSH MERKUR me laboratorë biokimikë “LAOR” nga Tetova është një institucion shëndetësor privat, i cili përfshin tre klinika ambulace, një praktikë gjinekologjike, tre laboratorë biokimikë dhe një laborator molekularo-gjenetik. IPSH Merkur është themeluar në vitin 2006, dhe që nga viti 2010 ka zgjeruar aktivitetet e saj duke hapur laboratorët LAOR. Sot, këto laboratorë janë zgjedhja e parë e mjekëve të përzgjedhur në Tetovë dhe rrethinat, duke ofruar analiza më të reja dhe të veçanta biokimike dhe molekularo-gjenetike. Laboratorët LAOR ndodhen në 4 lokacione në ambienca të reja, moderne dhe lehtësisht të arritshme, të përshatur plotësisht sipas kërkesave dhe nevojat e pacientëve të të gjitha kategorive (fëmijë, të rritur, pacientë me aftësi të kufizuara). Me stafin e tyre të shumtë dhe shumë profesional, ata ofrojnë ekzaminime në kohë dhe të sakta. Laboratorët LAOR kanë lidhur një marrëveshje me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë, për përgatitjen e analizave laboratorike nga udhëzimet laboratorike – formularin LU-1, të lëshuar nga një mjek i përzgjedhur sipas kujdesit parësor shëndetësor. Pacienti ushtron të drejtën të kryejë këto analiza në kurriz të fondit, me një udhëzim të vlefshëm nga një mjek i familjes.

IPSH Merkur dhe laboratorët LAOR janë plotësisht të përkushtuar që vazhdimisht të ruajnë cilësinë e punës në nivelin më të lartë. Pacientët tanë janë qendra e punës sonë. Në gjithçka që bëjmë, ne jemi të përqendruar në ofrimin e shërbimeve më të mira të mundshme për pacientët tanë. Ne përpiqemi të ofrojmë gamën më të gjerë të shërbimeve me cilësi të lartë për nevojat e diagnostikimit modern mjekësor dhe të jemi një partner i zgjedhur për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe për pacientët në rajon.

Laboratorët janë përcaktuar si “qendra nervore e mjekësisë diagnostike”, sepse ato ofrojnë informacione themelore jo vetëm për diagnostikimin dhe monitorimin, por edhe për kontrollimin, parandalimin, diagnostikimin e hershëm, trajtimin e përshtatur dhe monitorimin më efektiv të sëmundjeve. Informacioni laboratorik u mundëson mjekëve dhe profesionistëve të tjerë të shëndetit të bëjnë zgjidhje të përshtatshme diagnostikuese ose terapeutike të bazuara në prova për pacientët e tyre. Shërbimet laboratorike janë burimet më efikase, më pak pushtuse të informacionit objektiv që përdoren në vendimet e mjekëve. Shërbimet laboratorike kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në shumë aspekte të kujdesit ndaj pacientit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në suksesin e trajtimit, sigurinë e pacientit, përdorimin e burimeve dhe kënaqësinë e pacientit.

Vizioni

Ne përpiqemi që kujdesin shëndetësor ta bëjmë të arritshëm për të gjithë, për të siguruar mirëqenien e komuniteteve ku ne shërbejmë.

Misioni

Të jemi institucion udhëheqës mjekësor dhe laborator në rajonin e Pollogut, Maqedoninë dhe rajonin më të gjerë duke ofruar shërbime mjekësore dhe laboratorike me cilësi të lartë dhe efikasitet.

Vlerat

Ne përpiqemi t'i sigurojmë çdo klienti produkte dhe shërbime me cilësi të lartë. Ne i përmbushim premtimet tona në thelbin e mënyrës se me të cilin punojmë. Ne jemi progresivë dhe inovatorë me atë që vazhdimisht kërkojmë mënyra për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit. Ne jemi të përkushtuar për përmirësim të vazhdueshëm dhe zhvillim profesional.