ccorona covid-19 test tetov

Почнувајќи од 26.6.2020 во ЛАОР молекуларно-генетската лабораторијa на адреса ул. 29 Ноември бр.1 Тетово ќе се врши тестирање за вирусот Covid-19. Тестирањето ќе биде со земање брис од нос, обработен со Real Time-PCR метода за чија изработка нашата лабораторија поседува…