Лаор 2

laor-lokacija-1

29-ти Ноември 59 Тетово (Наспроти Интернистичкиот блок на Клиничката болница)