Гинеколошка ординација

laor-ginekologija
 • Комплетен гинеколошки преглед 
 • Ехо прегледи и колордоплер на абдоминална и вагинална сонда
 • Откривање на рана бременост
 • Преглед со УЗ (вагинален и абдоминален со полна бешика)
 • Земање на брис за ПАП
 • Микробиолошки брисеви
 • Уринокултура
 • ХПВ типизација
 • Третман на брадавици (кондиломи)
 • Третман на сите нарушувања на менструалниот циклус
 • Целосна подготовка за ИВФ (IVF)
 • Дијагноза и третман на инфертилитет и стерилитет (примарен и секундарен)
 • Советувалиште за млади
 • Видови на контрацепција и заштита од несакана бременост
 • Превенција, рана детекција и третман на сексуално преносливи болести (STD)
 • Совет и третман на состојби поврзни со перименопауза и менопауза
 • Поставување и отстранување на спирала (IUD)
 • Планирање на семејство
 • Применета превентивна медицина во гинекологија (примарана превенција)
 • Идентификација на ризик фактори
 • Процена на персонален ризик од појава на заболување
 • Вршење на специфични скрининг тестови
 • Преземање на потребни превентивни мерки
 • Рана превенција и дијагноза на асимптоматски заболувања.