Молекуларно-генетска лабораторија

molecular-lab
 • rRT-PCR SARS-CoV-2 испитување за Covid-19
 • Пакет за состојба на коскеното ткиво: Генетска карта за Ca метаболизам (VDR рецептор)
 • Детекција на бактериски патогени од гастроинтестинален тракт со Multiplex Real Time PCR(9 бактерии)
 •  Детекција на 6 вирусни патогени од гастроинтестинален тракт со Multiplex Real Time PCR (Norovirus G1, Norovirus G2, Astrovirus, Rotavirus, Adenovirus and Sapovirus)
 •  *Пакет: Детекција на бактериски и вирусни патогени од гастроинтестинален тракт со Multiplex Real Time PCR 9 бактерии( Campylobacter coli/jejuni /lari, Escherichia coli verotoxin positive (VTEC), Salmonella spp., Shigella spp., Enteroinvasive Escherich
 • Детекција на ХПВ(Human Papilloma virus)-скрининг и генотипизација на 49 високо и ниско ризини типови со PCR метод
 •  Детекција на ХПВ(Human Papilloma virus)-детекција, генотипизација и квантификација на 21 високо и ниско ризини типови со Real time PCR метод
 •  Детекција на Chlamydia trachomatis со Real Time PCR метод
 •  Детекција на Neisseria gonorrhoeae со Real Time PCR метод
 •  Детекција на HSV I,II ( Herpes Simplex Virus I, II)
 •  TNC комплекс – детекција на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis со Multiplex Real Time PCR
 • Детекција на респираторни патогени со Multiplex Real Time PCR(33 патогени)
 • Детекција на сексуално преносливи заболувања со Multiplex Real Time PCR (9 микроорганизми)
 •  *ANDROFLOR
 •  *FEMOFLOR
 •  *UMC complex-Детекција на Ureaplasma urealyricum/parvum, Mycoplasma genitaluim,Chlamydia trachomatis
 •  *FEMOFLOR Screen – молекуларен тест за докажување на сексуално преносливи патогени кај жени Тotal bacterial mass, Lactobacillius spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia,Porphyromonas spp., Candida spp.,Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplas
 • Micro – I Dent plus 11 – Тест за идентификација на 11 бактериски предизвикувачи на парадентопатија со HAIN Fluorotype PCR
 • Тест за интолеранција на лактозa со PCR
 • Тест за интолеранција на лактоза и фруктоза со HAIN Fluorotype PCR