Ние сме прогресивни и иновативни со тоа што постојано бараме начини за подобрување на грижата за пациентите