ccorona covid-19 test tetov

Duke filluar nga 26.6.2020 në Laboratorin Gjenetik Molekular LAOR në adresën rr. 29 Nëntor Nr. 1 Tetovë do të kryen testime për corona Covid-19 virusin. Testimi do të bëhet duke marrë një shtupe hundësh, të përpunuar me metodën Real-PCR për…