Test për CORONA COVID-19 virusin

ccorona covid-19 test tetov

Duke filluar nga 26.6.2020 në Laboratorin Gjenetik Molekular LAOR në adresën rr. 29 Nëntor Nr. 1 Tetovë do të kryen testime për corona Covid-19 virusin. Testimi do të bëhet duke marrë një shtupe hundësh, të përpunuar me metodën Real-PCR për përgatitjen e së cilës laboratori ynë ka një çertifikatë akreditimi.

Cakto takim për corona Covid-19 test Tetovë

Procedura për caktimin dhe marrjen e një mostre është në 075-273-746 nga e Hëna në të Shtunë nga ora 8:00 deri në orën 14:00.

– Kur bëni caktimin e orarit me telefon, të dhënat merren nga pacienti sipas udhëzimeve të OBSH-së.

– Në orarin e caktuar është e nevojshme që pacienti të vijë në adresën e mësipërme me makinë.

– Mostra merret në një mënyrë të shpejtë dhe të sigurt – direkt nga makina.

– Rezultatet do të jenë të gatshme për gjysmë ore dhe pacienti do të njoftohet me telefon.

Ekipi ynë i teknikëve të trajnuar të laboratorit merr një mostër të pacientit ndërsa ai ose ajo është në makinën në të cilën ai ose ajo mbërriti në mënyrë që të zvogëlojë kontaktin dhe të minimizojë rrezikun e transmetimit. Rezultatet e këtij testi, përveç të dhënave mbi praninë ose mungesën e Covid-19, përmbajnë gjithashtu të dhëna shtesë për zbulimin e llojeve të tjera të koronavirusëve që shkaktojnë sëmundje të frymëmarrjes.

Cakto takim!