Gjinekologji

laor-ginekologija
 • Ekzaminimi i plotë gjinekologjik
 • Eko ekzaminime dhe doppler me ngjyra të sondës abdominale dhe vaginale
 • Zbulimi i shtatzanisë së hershme
 • Ekzaminimi me ultratinguj (vaginal dhe abdominal me fshikëzën e plotë)
 • Marrje shtupe për PAP test
 • Shtupe mikrobiologjike
 • Kultura e urinës
 • Tipizim HPV
 • Trajtimi i lythave (kondiloma)
 • Trajtimi i të gjitha çrregullimeve menstruale
 • Përgatitja e plotë e IVF
 • Diagnoza dhe trajtimi i infertilitetit dhe sterilitetit (parësor dhe sekondar)
 • Këshillimi për të rinjtë
 • Llojet e kontracepsionit dhe mbrojtjes ndaj shtatzënisë së padëshiruar
 • Parandalimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme (STD)
 • Këshillim dhe trajtim i kushteve që lidhen me perimenopauzën dhe menopauzën
 • Futja dhe heqja e IUD
 • Planifikimi familjar
 • Mjekësi parandaluese e aplikuar në gjinekologji (parandalimi parësor)
 • Identifikimi i faktorëve të rrezikut
 • Vlerësimi i rrezikut personal të sëmundjes
 • Kryerja e testeve specifike të shqyrtimit
 • Merrja e masave të nevojshme parandaluese
 • Parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm i sëmundjeve asimptomatike.