Laborator molekularo-gjenetikë

molecular-lab
 • Testi rRT-PCR SARS-CoV-2 për Covid-19
 • Paketa për zbulimin e indit kockor: Karta gjenetike për metabolizmint të Ca (receptori VDR)
 • Zbulimi i patogjeneve bakteriale nga trakti gastrointestinal me Multiplex PC Real Time (9 baktere)
 • Zbulimi i 6 patogjenëve viralë nga trakti gastrointestinal me PCR Multiplex Real Time (Norovirus G1, Norovirus G2, Astrovirus, Rotavirus, Adenovirus dhe Sapovirus)
 • *Paketë: Detektimi i patogjenëve bakterorë dhe viralë nga trakti gastrointestinal me Multiplex Real Time PCR 9 baktere (Campylobacter coli / jejuni / lari, Escherichia coli verotoxin pozitive (VTEC), Salmonella spp., Shigella spp., Enteroinvasive Escherich
 • Zbulimi i HPV (virusi Human Papilloma) – shqyrtimi dhe gjenotipizimi i 49 llojeve me rrezik të lartë dhe të ulët me metodën PCR
 • Zbulimi i HPV (virusi Human Papilloma) – zbulim, gjenotipizim dhe kuantifikim i 21 llojeve të rrezikut të lartë dhe të ulët me metodën Real time PCR
 • Zbulimi i Chlamydia trachomatis me metodën Real Time PCR
 • Zbulimi i HSV I, II (Herpes Simplex Virus I, II)
 • Kompleksi TNC – zbulimi i Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis me Multiplex PC Real Time
 • Zbulimi i patogjenëve të frymëmarrjes me anë të Multiplex Real Time PCR (33 patogjenë)
 • Zbulimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme nga Multiplex Real Time PCR (9 mikroorganizma)
 • *ANDROFLOR
 • *FEMOFLOR
 • *UMC complex -Zbulimi i Ureaplasma urealyricum / parvum, Mycoplasma genitaluim, Chlamydia trachomatis
 • *FEMOFLOR Screen – test molekular për vërtetimin e patogjenëve seksualisht të transmetueshëm tek gratë Тotal bacterial mass, Lactobacillius spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia,Porphyromonas spp., Candida spp.,Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplas
 • Micro – I Dent plus 11- Test për të identifikuar 11 shkaqe bakteriale të parodontitit me HAIN Fluorotype PCR
 • Test intolerancë ndaj laktozës me PCR
 • Testi i intolerancës ndaj laktozës dhe fruktozës me HAIN Fluorotype PCR