Ne i përmbushim premtimet tona në thelbin e mënyrës se me të cilin punojmë